Vandrefalk.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbejdet er støttet af:


 

 

 

 

 

 

 

 

Feltarbejde

 

 

Feltarbejdet i sommeren 2024 er planlagt til at finde sted i perioden 16. juli til 8. august.

 

Feltarbejdet er en fortsættelse af et moniteringsprogram, som omfatter tolv udvalgte falkelokaliteter. Feltarbejdet er derfor koncentreret om indsamling af information om ungeproduktion, territoriebesættelse, fænologi, byttevalg samt ringmærkning af unger. Desuden bliver der blive indsamlet data og prøver til belysning af falkenes miljøgiftbelastning og respons på klimaændringer.

 

Vi har siden 2012 udstyret ynglende vandrefalkehunner med geoloctors. Geolocators kan med stor præcision registrere lysintensiteten gennem døgnet over en periode på flere år og opbevare disse data intil vi kan genfange fuglene. Disse data gør det muligt at beregne fuglenes geografiske position to gange i døgnet (middag og midnat) i de forløbne år med en præcision på ca. 100 km. De benyttede dataloggere vejer ca. 1,8 g og er monteret på ringen (se foto). I 2017 var mindst én falk med geolocator stadig til stede og vi håber at kunne skaffe data fra denne falk i 2018. Arbejdet foregår i samarbejde med canadiske og amerikanske vandrefalkeforskere og omfatter studier af Vandrefalke af samme race (F. p. tundrius) fra dens østligste udbredelsesområde (Grønland) til dens vestligste (Alaska) med henblik på en samlet analyse af racens træk- og overvintringsområder.

 

 


Kort over projektområdet. Vis stort kort.

 

 

Knud Falk og Søren Møller © 2009

Senest ændret 2024-02-04 16:42 UTC